Wat is tolerantie - En hoe kun jij tolerant zijn?

Wat is tolerantie - En hoe kun jij tolerant zijn?

Tolerantie is juist nu belangrijker dan ooit! Leer hij jij tolerant kunt zijn.

Elk ras, geslacht, seksuele geaardheid, religie en geloof zouden in harmonie moeten kunnen leven. En dat begint allemaal bij elkaar tolereren. Maar wat is tolerantie nu precies, waar komt het vandaan en hoe kun jij zorgen dat jij toleranter wordt? Tolerantie is juist nu belangrijker dan ooit! Je creëert er een betere wereld mee en waar kun je dan beter beginnen dan bij jezelf. 

"Tolerantie is niet iemand zijn goedkeuring. Tolerant zijn heeft te maken met het vermogen om iets te verdragen." 

Wat is tolerantie 

Laten we eerst eens beginnen met wat tolerantie is. In tegenstelling tot wat veel mensen denken is tolerantie niet iemand zijn goedkeuring. Tolerantie betekent dat sancties uitblijven voor afwijkende meningen en gedragingen. Het heeft te maken met jouw vermogen om iets te verdragen. Tolerantie is echt niet altijd een gemakkelijke handeling en het gaat niet altijd vanzelf. Hoe vaak oordeel jij eigenlijk? Let jij bij een eerste ontmoeting niet direct op het uiterlijk? En heb jij dan niet net als ik ook jouw oordeel klaar staan? Ik betrap mijzelf er ook weleens op. 

Een wereld vol meningen

Wij leven in een wereld waarin iedereen een mening heeft. Dit vereist dat wij zoeken naar antwoorden die objectief zijn en puur gebaseerd op logica en dat wij ons niet laten leiden door emoties en neigingen. Maar hoe hard wij het ook proberen, voor elk persoon met een bepaalde visie zullen er altijd nog tien met een tegengestelde staan. Dat is waar tolerantie om de hoek komt kijken. In hoeverre worden mensen gediscrimineerd en in hoeverre accepteren wij elkaar echt?

WIST JE DAT: In de oudheid en middeleeuwen tolerantie stond voor toegeeflijkheid, zachtmoedigheid en geduld

Waar komt tolerantie vandaan?

Tolerantie komt bij de oude Grieken vandaan. Daar ontstond een cultuur van discussie, waarbij verschillende meningen werden toegestaan. Maar, zoals bij vele meningen verloren ook zij het respect naar elkaar. Het Griekse woord 'barbaros' komt daar ook vandaan. 

"Tolerantie komt van het Griekse woord barbaros."

Vroeger betekende dit 'niet-Grieks'. Tegenwoordig wordt met dit woord 'een ongeciviliseerde vreemdeling' aangeduid, met wie men zich beter niet kan inlaten en op wie men neerkijkt. In sommige culturen kan het ook levensgevaarlijk zijn om anders te denken. Kijk maar naar Rusland, waar je vermoord wordt als je homoseksueel bent. Of plekken in het Midden-Oosten, waar men één bepaalde religie aan moet houden.

Wat brengt tolerantie jou?

Als kind leer je al wat tolerantie is. Wil jij jouw kind opvoeden, zodat hij of zij respect krijgt voor anderen? Dan moet je hem of haar de gelegenheid geven om vragen te stellen! Zelfs wanneer dat moeilijke vragen zijn, moet je deze als ouders niet afdoen met een nietszeggend antwoord als: ‘dat is nu eenmaal zo’. Accepteer jij andere religies, geaardheden etc., dan opent dit deuren. Ben jij bereid om andere opvattingen te accepteren, zonder vooroordeel en zonder gevolgen voor de ander? Dan bezit jij tolerantie.

Rosalyn van Houwelingen

Door

23 oktober 2015

Leuke artikelen

Andere artikelen in deze categorie

Verder lezen

Andere artikelen in deze categorie

Motivatie in je inbox!