Karma Yoga

Karma Yoga

Wie goed doet - goed ontmoet

Karma Yoga is een van de hoofdtakken van yoga en wordt met name beschreven in de Bhagavad Gita, een van de voornaamste geschriften van het hindoeïsme.

Het woord karma betekent handeling. Als je iemand bent die Karma Yoga beoefent sta je actief handelend in je leven, maar doe je dat zonder de vruchten ervan voor jezelf op te eisen.

WIST JE DAT: Door op deze manier zonder eigenbelang constant dienstbaar in het leven te staan, wordt het idee dat je een op jezelf staand individu bent geleidelijk opgeheven.

Verlost van het lijden

Daarmee zal de wet van oorzaak en gevolg, het karma, overstegen worden en de cyclus van dood en wedergeboorte voorgoed worden doorbroken. Dit is voor Hindoes het allerhoogst haalbare: verlost zijn van alle pijn, het lijden.

Volledige onthechtheid

Trek je voor een korte of langere periode terug om je volledig over te kunnen geven aan de stilte. Een langere periode wordt aanbevolen, maar is niet voor iedereen weggelegd.

Doordat je de zorg hebt voor je gezin of andere verplichtingen voelt richting de maatschappij.

Toch kun je ook met een actief leven, door middel van Karma Yoga, volledige onthechtheid bereiken en tot bevrijding komen. Bereik je dit, dan ben je voor omgeving een ware inspiratie.

WIST JE DAT: Wij in het Westen zien Karma als de wet van oorzaak en gevolg. Doe jij iets goeds voor een ander, dan krijg je er ook iets voor terug. Maar zo is het niet bedoeld: je moet gewoon het beste doen voor een ander (wat jij kunt) en uiteindelijk zal jou dit verlossen van het weer opnieuw geboren geworden. Kortom, van het lijden.

Bhagavad Gita

In de Bhagavad Gita vindt je de essentie van Karma Yoga. Onderstaand een aantal zinnen uit dit hindoeïstische geschift.

  1. Alleen op werken heb je het recht, nooit op het resultaat ervan. Laat niet de vrucht van het werk je motief zijn, en wees evenmin gehecht aan inactiviteit (Bhag. Gita, II, 47)
  2. Doe dus het werk dat gedaan moet worden, standvastig en zonder gehechtheid. Want de mens die zijn werk zonder gehechtheid doet, bereikt het allerhoogste (Bhag. Gita, III, 19)
  3. Doe afstand van al je handelen in Mij en, terwijl je geconcentreerd bent op het Zelf - vrij van hoop, vrij van zelfzucht, vrij van angst - strijd! (Bhag. Gita, III, 30)
  4. Als het je niet mogelijk is om je geest exclusief op Mij te concentreren, probeer dan toch tot Mij te komen door een dergelijke concentratie gestaag te beoefenen. Mocht je echter niet in staat zijn om een dergelijke concentratie gestaag te beoefenen, stel dan al je handelen doelbewust in Mijn dienst. Want ook door in Mijn dienst te handelen zul je de volmaaktheid bereiken. Als je zelfs niet bij machte bent om dat te doen, neem dan in overgave je toevlucht tot Mij en doe, zelfbeheerst, afstand van de vruchten van al je handelen. (Bhag. Gita, XII, 9–10-11)
WIST JE DAT: Om Karma Yoga te beoefenen hoef je niet gelovig te zijn.
Jessica Jansen

Door

16 oktober 2015

Leuke artikelen

Andere artikelen in deze categorie

Verder lezen

Andere artikelen in deze categorie

Motivatie in je inbox!